Author: horticulture.bg

Как продуктите на светлинните реакции, АТФ и NADPH, се използват, за да се прикрепи въглерода към захарите във втория етап на фотосинтезата. Въведение   Ти, както и всички организми на Земята, си форма на живот на въглеродна основа. С други думи, сложните молекули в изключителното ти тяло съдържат...

Фотосинтезата е биохимичен процес, при който с помощта на слънчевата светлина въглеродният диоксид се преобразува в органични съединения. В най-разпространения вариант на процеса в синтеза участва вода, синтезират се захариди и като остатъчен продукт се отделя кислород. Фотосинтезиращите организми – растения, алги и много бактерии, могат сами да синтезират необходимите им хранителни вещества и се наричат фотоавтотрофи. Фотосинтезата играе важна роля в глобалната екология на Земята –...

Въведение Ако ти се е случвало да стоиш твърде дълго на слънце и да получиш слънчево изгаряне, вероятно си наясно с енергията от Слънцето. За нещастие човешкото тяло не може много да използва соларната (слънчевата) енергия, освен че произвежда малко витамин Д (витамин, синтезиран в кожата...

Употребата на понятията Луксове (Lux) и Лумени (Lumens) могат да бъдат подвеждащи, когато говорим за оранжерийно производство. Тези показатели за общо осветление се използват според чувствителността на човешкото око към различни дължини на вълната. Човешките очи са най-чувствителни към 555 nm зелена светлина и не...

Комисията счита, че инициативите, проблемите и въпросите, посочени по-горе, представляват ключови аспекти, които следва да бъдат разгледани с оглед постигане целта на политиката за ускоряване разпространението на висококачествено ОПЕ. Отправя се призив към държавите-членки, парламента и трети държави да популяризират дискусията сред съответните заинтересовани страни. В...

3.1. Европейският сектор на осветителната техника и предизвикателствата пред по-нататъшното му развитие Европейският сектор на осветителната техника е голям и на световно равнище: В него работят 150 000 души и се постига годишен оборот от 20 милиарда евро. Секторът е подчертано новаторски, но силно разпокъсан по...

2.1. Голям потенциал за разпространение на ОПЕ в Европа Осветлението е услуга от основно значение в бита, на обществени места и за други приложения, от рекламните надписи, автомобилните светлини, светофарите и улично осветление до административните офиси и сгради. В Европа на служебното осветление (нежилищни сгради и...

Технологии за ОПЕ, прилагани за осветление с общо предназначение включват светлинните източници от светодиоди и органични светодиоди, осветителите и пусковорегулиращата апаратура. Те излъчват бяла светлина в различни цветови нюанси и оттенъци, от топлобяла до студенобяла. Светодиодните лампи и осветители са с вградени светодиодни точкови светлинни...

Да осветим бъдещето Ускоряване на внедряването на новаторски технологии за осветление Зелените книги са документи, публикувани от Европейската комисия, за да се стимулират дискусии по дадени теми на равнището на ЕС. Те приканват съответните страни (органи или лица) да вземат участие в процес на консултации и...

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× Пишете ни