ОПЕ: нов поглед върху осветлението (Зелена книга, част 2/5)

ОПЕ: нов поглед върху осветлението (Зелена книга, част 2/5)

Технологии за ОПЕ, прилагани за осветление с общо предназначение включват светлинните източници от светодиоди и органични светодиоди, осветителите и пусковорегулиращата апаратура. Те излъчват бяла светлина в различни цветови нюанси и оттенъци, от топлобяла до студенобяла. Светодиодните лампи и осветители са с вградени светодиодни точкови светлинни източници с висока яркост Органичните светодиоди като елементи използват за основа органични светлинни източници (напр. полимери), които излъчват светлина равномерно от двумерна повърхност и могат да бъдат произведени с произволни форми и размери, включително като прозрачни панели.

Светодиодите понастоящем са зряла технология. Органичните светодиоди все още не са достигнали зрялост и понастоящем на пазара има само малки партиди продукти от висок клас. Тяхното значение ще нараства през следващите няколко години, когато изделия с органични светодиоди ще навлязат на пазара на осветлението с общо предназначение и ще отворят вратите към нови приложения за осветление.

ОПЕ е пробив в осветлението с общо предназначение по няколко ключови аспекта:

  • Енергийна ефективност: Новите продукти на ОПЕ са със същата енергийна ефективност като най-модерните им еквиваленти (луминесцентните или халогенните лампи), които са близо до своето оптимално ниво. През следващите няколко години ОПЕ ще изпревари всички съществуващи технологии за осветление по отношение на енергийната ефективност. То ще позволи значителна икономия на енергия в добре проектираните, инсталирани и експлоатирани интелигентни осветителни уредби и ще даде значителен принос за намаляване на СО2 на европейско равнище.
  • Качество на осветлението и зрителен комфорт: ОПЕ предлага висококачествено осветление и зрителен комфорт по отношение на цветопредаването (наситени ярки цветове на осветените предмети) и динамично управление (светлинен спектър, моментално включване/изключване и регулиране на светлинния поток). Елементите са с дълъг срок на експлоатация при намалени разходи за поддръжка и не съдържат живак. Интензитетът и цветът на осветлението са лесно регулируеми, което позволява регулиране на осветлението според нуждите за случая или личните предпочитания на потребителя. Текущите проучвания показват също така, че условията на осветление с разсеяна светлина, създавани от някои светодиодни лампи, допринасят за комфорт и оптимални условия на работа и учене (например в училищата и административните помещения), и оказват положително въздействие върху човешката жизненост, концентрация и бдителност.
  • Оформление и естетика: Технологията на ОПЕ дава на проектантите на осветление и на сектора почти неограничени възможности за развиване на нови концепции за осветление и проектни параметри. Тя позволява нови форми на осветителите и осветителните системи, включително пълното им вграждане в сградните компоненти (стени, тавани, прозорци). Органичните светодиоди по-специално, ще проправят пътя към напълно нови осветителни приложения и ще бъде ключов елемент за разработването на тънки, високоефективни леки панели, позволяващи максимална гъвкавост на проектиране. Чрез комбиниране на цвят и форма, светодиодите и органичните светодиоди ще създадат нови възможности за светлинно оформление според желанието на клиента на личната му среда, като по този начин ще допринесат за удобството и благосъстоянието.
  • Нововъведения и нови търговски възможности: Комбинацията и използването на широката гама от характеристики и предимства на ОПЕ ще създадат много нови търговски възможности за сектора на осветлението и ще доведат до промяна в бизнес моделите: от продажбата на светлинни източници и осветители до тяхното вграждане в мебели и сгради; от продажбата на заместващи лампи до продажбата на интелигентни системи и решения за осветление, както и до създаване на нови пазари за битови услуги за продажба на осветление като услуга.

Интензивното производство и изследователските дейности в целия свят обещават да подобрят допълнително показателите на ОПЕ (т.е. енергийната ефективност и качеството) и значително да намалят цените през следващите няколко години. Така например, най-съвременните бели светодиоди вече достигнаха КПД 30-50 %, имат светоотдаване от 100-150 лумена на ват (lm/W) и индекс на цветопредаване (CRI) 80. Целеви стойности за топлобели светодиоди през следващите 10 години са: КПД 50-60 %, светоотдаване над 200 lm/W и индекс на цветопредаване над 90. Днес най-съвременните продукти на ОПЕ са с около 50 lm/W. Макар да се очаква тяхното светоотдаване винаги да е по-ниско от това на светодиодите, добавената стойност на технологията на органичните светодиоди ще дойде от размерите, гъвкавостта и възможностите за нови приложения.

През 2010 г., общите пазарни приходи от осветлението с общо предназначение по света бяха около 52 милиарда евро, от които близо 30 % са в Европа. До 2020 г. световният пазар се очаква да достигне 88 милиарда евро, а делът на Европа да спадне на по-малко от 25 %. Текущото пазарно проникване на ОПЕ в Европа е много ниско: пазарният дял на светодиодите (по стойност) достигна 6,2 % през 2010 г. Някои проучвания прогнозират, че на ОПЕ ще се падат повече от 70 % от осветлението с общо предназначение в Европа до 2020 г.27

Европа е изправена пред предизвикателството да премахне съществуващите бариери пред използването на потенциала на ОПЕ като в същото време подпомогне европейския сектор на осветлението да запази предни позиции в условията на световна конкуренция.×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× Пишете ни