Мерни единици при осветлението за оранжерийно производство

Мерни единици при осветлението за оранжерийно производство

Употребата на понятията Луксове (Lux) и Лумени (Lumens) могат да бъдат подвеждащи, когато говорим за оранжерийно производство. Тези показатели за общо осветление се използват според чувствителността на човешкото око към различни дължини на вълната. Човешките очи са най-чувствителни към 555 nm зелена светлина и не са толкова чувствителни към синята и червената светлина. Lux/Lumens не отчитат правилно сините и червените дължини на вълните, които са важни дължини на светлинните вълни за растенията. Тези показатели могат да се използват за сравняване на две лампи за оранжерийно производство само ако светлинният спектър е идентичен.

Специфичните PPF и PPFD, за които ще стане дума по-късно, са подходящи показатели при сравняване на различни лампи за оранжерийно производство. Те обхващат цялата светлинна гама, която се използва от растенията за фотосинтеза.

PAR (фотосинтетично активна радиация)

Фотосинтетично активното лъчение е спектралния диапазон (вълновата лента) на светлинното лъчение от 400 nm до 700 nm дължина на вълната. Фотосинтезиращите организми използват светлина в този диапазон за процеса на фотосинтеза. PAR е диапазон от дължини на вълните и не е метрика с определени мерни единици.

 

PPF (фотосинтетичен фотонен поток)

PPF е общото количество фотони в обхвата на PAR, които се произвеждат от източник на светлина всяка секунда. Най-често срещаната единица е μmol/секунда. Всеки μmol (микро мол) означава 6,02214076×1017 фотона. PPF може да се измери чрез използване на интегрираща сфера, която затваря цялата лампа в отразяваща повърхност, или гониофотометър, който се движи около лампата, за да измерва светлината под различни ъгли. PPF е метрика, която дава общата мощност на фотосинтетичния фотонен поток на лампа.

 

PPFD (фотосинтетична фотонна плътност на потока)

Чрез PPFD се измерва количеството фотосинтетичен фотонен поток на единица площ. Това е броят на фотосинтетично активните фотони, които падат върху дадена повърхност всяка секунда. PPFD се измерва на конкретна позиция на растителния покров и се измерва в микро молове на квадратен метър за секунда или μmol/m2/s.

DLI (Интеграл на дневната светлина)

Интегралът на дневната светлина (DLI) описва броя фотосинтетично активни фотони, които се доставят до определена област за един ден. PPFD ни дава интензитета, който вашите растения получават на квадратен метър в секунда. DLI ни дава интензитета, който вашите растения получават на квадратен метър на ден. DLI с лампа, работеща 12 часа на ден, е точно половината от лампата, работеща 24 часа на ден. По подобен начин DLI с лампа, работеща 12 часа на ден, е с 50% по-малка от лампа, работеща 18 часа на ден.

PPF/W (Фотосинтетичен фотонен поток на ват)

PPF/W е един от най-важните показатели за ефективност на светлинен източник. Това е общият PPF, произведен от всеки ват консумирана електроенергия. Това е и същото като микромола на джаул използвана енергия. При сравняване на PPF/W за различни лампи е важно да се гарантира, че числото PPF/W се изчислява на ниво система, тъй като част от електрическата мощност се губи при загуби на захранване и електрическите проводници.

PPF/Watt е същото като μmol/j

1 ват =1,00 J/s (джаул за секунда)

PPF = μmol/s (микромола за секунда)

Ограничения на фотосинтетичните фотонни метрики

Метриките PPF, PPFD, PPF/W измерват само фотони в обхвата на PAR. Тези показатели са ограничени до диапазона на PAR, но има добре известни предимства на светлината извън диапазона на PAR. Освен това тези показатели не отчитат качеството на светлинния спектър. Важно е да разгледате спектъра заедно с тези показатели за по-пълна картина.

Лампа с пълен спектър при 2,5 PPF/W ще превъзхожда значително лампа с 3 PPF/W, която има само червени + сини фотони×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× Пишете ни